Skip to content

De geschiedenis van de Belboei

Oprichters van de stichting in 1993

A. de Rouw; voorzitter
J.J. Bonnema; secretaris
A. de Jong; lid
P. Attema; lid
J. Westra; penningmeester 

Stukje historie

Hoe is de Belboei ontstaan?

In de bestuursvergadering van 28 september 1994 wordt besloten dat mevrouw A. de Jong, penningmeester wordt wegens het vervroegd uittreden van de heer J.J. Bonnema. Op 5 september 1995 wordt besloten dat wegens het vertrek van de heer A. de Rouw als gevolg van de fusie met MCL de heer Attema voorzitter wordt. In de vergadering van 12 december 1996 wordt besloten dat gezien de werkzaamheden binnen de stichting het bestuur kan voldoen met 3 bestuursleden. Wegens het vertrek van Mevrouw De Jong neemt mevr. G. Scheffer de vrij gekomen plaats in. Op 5 november 1998 wordt er door het bestuur besloten dat er, gezien de specifieke kennis van de bestuurleden onvoldoende controle is op het functioneren van het bestuur richting de belanghebbenden. Er wordt besloten een niet ingevulde bestuurszetel in te vullen door mevr. E. Ootjers hiervoor te vragen. Op 1 april 1999 wordt mevr. Ootjers in het bestuur verwelkomt. Pas in 2006 vindt er weer een wijziging in het bestuur plaats door het plotseling overlijden van Dhr. Westra. Daarop besluit het bestuur met 3 leden verder te gaan en de functie van penningmeester onder te brengen bij de voorzitter. Na pensionering van Mevr. Ootjers wordt haar functie ingevuld door mevr. J. Smits. In 2014 wordt het bestuur ondersteund door mevr. C.Manshande en mevr. H. Smedinga. Beide dames hebben geen formele bestuurstaak.

Het huidige bestuur

Bestaat uit:

Dhr. Chris Huizenga, voorzitter
Mv. Adrie Weiland, secretaris
Mv. Ria Hamstra, penningmeester
Mv. Dinie Nagel, lid

Om contact op te nemen met het bestuur, kunt u een mail sturen naar: bestuur@belboeivlieland.nl